Set default php version trong shell linux

23/09/2019 348

Nếu server của bạn đang có nhiều version php để chạy hosting, nhưng trong ssh khi chạy shell lại ra version php không đúng như ý bạn, bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn các thay đổi default php khi chạy shell

1. Đăng nhập vào ssh

2. Mở file .bash_profile .

vi .bash_profile

3. Thêm vào dòng sau để cấu hình PHP 5.6. (tùy vào mỗi hosting mà bạn sẽ có đường dẫn khác nhau nhé)

export PATH=/usr/local/php56/bin:$PATH 

4. Cập nhật lại cấu hình bằng lệnh sau

. ~/.bash_profile

Cuối cùng bạn chạy lệnh php -v để kiểm tra version php nhé.