[nginx] Redirect http to https in nginx
[nginx] Redirect http to https in nginx
29/11/2020 37

Hướng dẫn chuyển từ http sang https 301 cho các domain dùng ssl

[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo swap file trên linux
28/11/2020 51

Swap là không gian trên đĩa được sử dụng khi bộ nhớ RAM vật lý đầy. Khi hệ thống Linux hết RAM, các trang không hoạt động sẽ được chuyển từ RAM sang vùng hoán đổi.

[Gsuite] Cho phép user thay đổi ảnh cá nhân
[Gsuite] Cho phép user thay đổi ảnh cá nhân
26/11/2020 70

Hướng dẫn thao tác cho phép user có quyền thay đổi ảnh cá nhân trên Gsuite

[Mdaemon] Thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail
[Mdaemon] Thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail
26/11/2020 24

Hướng dẫn thiết lập bắt buộc nhập password khó cho user mail

[Mdaemon] Hướng dẫn bắt mail ra vào các email copy sang một email khác
[Mdaemon] Hướng dẫn bắt mail ra vào các email copy sang một email khác
26/11/2020 35

Bắt mail ra vào của nhân viên copy sang một email khác để backup email

[Mdaemon] Thay đổi logo cho webmail
[Mdaemon] Thay đổi logo cho webmail
26/11/2020 20

Hướng dẫn thay đổi logo webmail trên mdaemon

[Kerio Connect] Hướng dẫn reset password admin
[Kerio Connect] Hướng dẫn reset password admin
25/11/2020 75

Nếu bạn quên mật khẩu admin, bạn có thể reset bằng cách edit file users.cfg

[MongoDB] Hướng dẫn cài đặt mongodb trên Centos 7
[MongoDB] Hướng dẫn cài đặt mongodb trên Centos 7
23/11/2020 83

MongoDB là một cơ sở dữ liệu miễn phí và mã nguồn mở. Nó được phân loại là cơ sở dữ liệu NoSQL vì không dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu như truyền thống, mà nó sử dụng cấu trúc giống JSON

[Cpanel] Hướng dẫn cài đặt redis cache cho Cpanel
[Cpanel] Hướng dẫn cài đặt redis cache cho Cpanel
23/11/2020 92

Hướng dẫn cài đặt redis cache trên cpanel bao gồm cloudlinux

[Mdaemon] Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin
[Mdaemon] Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin
23/11/2020 50

Hướng dẫn thêm domain trên webmail admin của Mdaemon hỗ trợ email cho nhiều domain

[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon
[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon
22/11/2020 51

Hướng dẫn tạo chử ký cho email trong mdaemon

[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail
[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail
22/11/2020 53

Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail mdaemon