Disable /config redirect to :2222
Disable /config redirect to :2222
26/11/2019 52

Hướng dẫn fix lỗi tự redirect sang DirectAdmin khi vào web có đường dẫn /config

Unslave the slave server from command line Virtualizor
Unslave the slave server from command line Virtualizor
26/11/2019 41

Hướng dẫn Unslave trên Slave Server Virtualizor

asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
26/11/2019 69

Hướng dẫn hiện thị error log trên aspnet core khi báo lỗi 500

Batch script backup database mysql trên windows
Batch script backup database mysql trên windows
15/11/2019 120

Hướng dẫn tạo file batch backup mysql trên windows hỗ trợ cho việc đặt lịch backup database hàng ngày

Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
11/11/2019 138

NFS (Network File System) là một hệ thống giao thức chia sẻ file phát triển bởi Sun Microsystems từ năm 1984, cho phép một người dùng trên một máy tính khách truy cập tới hệ thống file chia sẻ thông qua một mạng máy tính giống như truy cập trực tiếp trên ổ cứng.

Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
07/11/2019 163

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi start httpd: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
07/11/2019 153

Hướng dẫn thao tác bỏ tính năng check ip khi login vào DirectAdmin

Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
06/11/2019 109

ionCube loader là phần mở rộng PHP giải mã tập tin PHP mã hóa tại thời gian chạy. Đặt thương mại công ty lưu trữ có bộ tải ionCube cài đặt đã.

Tắt magic_quotes_gpc trên php selector CloudLinux
Tắt magic_quotes_gpc trên php selector CloudLinux
31/10/2019 198

Hướng dẫn thêm magic_quotes_gpc trong php selector và tắt magic_quotes_gpc trên cloudlinux

Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting
Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting
29/10/2019 88

Hướng dẫn fix lỗi Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

Rewrite image to cdn asp.net
Rewrite image to cdn asp.net
29/10/2019 130

Hướng dẫn rewrite file tĩnh image sang domain cdn trên asp.net, thay đổi url cho các file image để chuyển hướng sang chạy dịch vụ CDN.

Hướng dẫn cài đặt Plugin Let's Encrypt trên cPanel
Hướng dẫn cài đặt Plugin Let's Encrypt trên cPanel
29/10/2019 86

Hướng dẫn cài đặt plugin Let's Encrypt tạo SSL miễn phí trên cPanel