Hướng dẫn cài đặt và cấu hình csf (Config Server Firewall)
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình csf (Config Server Firewall)
16/10/2019 14

CSF là viết tắt của cụm từ Config Server Firewall, là bộ ứng dụng tường lửa cho máy chủ Linux. CSF cũng dùng để phát hiện đăng nhập / xâm nhập cho các ứng dụng như SSH, SMTP, IMAP, Pop3, lệnh "su" và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn sửa lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL
Hướng dẫn sửa lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL
15/10/2019 16

Lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL là do phiên bản MySQL của bạn chưa hỗ trợ utf8mb4

Kiểm tra PTR record trên Centos
Kiểm tra PTR record trên Centos
11/10/2019 62

Hướng dẫn lấy giá trị PTR record trên Centos sử dụng lệnh dig

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
10/10/2019 51

Hướng dẫn nâng max_connections khi bị lỗi MySQL connection is blocked of many connection errors

grep empty line và grep -v empty line trên linux
grep empty line và grep -v empty line trên linux
10/10/2019 52

Hướng dẫn lấy empty line hoặc loại bỏ empty line trên linux

Trang web đang gặp lỗi kĩ thuật. Vui lòng kiểm tra email quản trị trang web của bạn để xem thêm thông tin
Trang web đang gặp lỗi kĩ thuật. Vui lòng kiểm tra email quản trị trang web của bạn để xem thêm thông tin
10/10/2019 52

Khách phục lỗi khi chỉnh sửa trang trên wordpress: Trang web đang gặp lỗi kĩ thuật. Vui lòng kiểm tra email quản trị trang web của bạn để xem thêm thông tin

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7
09/10/2019 83

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 to 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Update license Directadmin
Update license Directadmin
09/10/2019 50

Hướng dẫn update license DirectAdmin trên SSH

rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác
08/10/2019 49

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu với lệnh rsync trên linux

Mod_Security Error Response body too large
Mod_Security Error Response body too large
08/10/2019 48

Hướng dẫn khắc phục lỗi ModSecurity: Output filter: Response body too large khi chạy trên Plesk

Lỗi: MySQL server has gone away
Lỗi: MySQL server has gone away
07/10/2019 48

Nếu các bạn có 1 file dữ liệu lớn nhưng import vào cứ bị báo lỗi MySQL server has gone away, không thể nào import được. Các bạn có thể làm theo các bước sau để khác phục tình trạng trên

Enabling PUT and DELETE methods in apache / nginx
Enabling PUT and DELETE methods in apache / nginx
07/10/2019 35

CustomBuild 2.0 có khả năng thêm các phương thức bổ sung cho http_methods bằng cách ghi đè danh sách mặc định.