Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos
Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos
13/02/2020 57

Hướng dẫn đo hiệu suất đường truyền mạng trên centos sử dụng lệnh iperf

Thêm date.timezone vào php selector cloudlinux
Thêm date.timezone vào php selector cloudlinux
20/01/2020 163

Hướng dẫn thêm date.timezone vào php selector CloudLinux

Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
17/01/2020 240

Hướng dẫn lệnh ghi file trên batch script windows để các bạn system admin

Xóa tất cả mail trong hàng đợi của mail exim
Xóa tất cả mail trong hàng đợi của mail exim
13/01/2020 181

Hướng dẫn xóa mail queue trên Exim do bị treo queue hoặc bị spam mail

Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux
Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux
13/01/2020 155

Hướng dẫn sử dụng lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux, có thể tùy biến trong các trường hợp cần chmod folder và file hàng loạt.

Hướng dẫn register VM qua node khác trên Virtuozzo
Hướng dẫn register VM qua node khác trên Virtuozzo
13/01/2020 115

Hướng dẫn registger VM qua node khác trên Virtuozzo, áp dụng cho các trường hợp migrate vps không được hoặc migrate bị mất VM trên Node

Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra
Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra
07/01/2020 108

Hướng dẫn cài đăt ssl trên server zimbra sử dụng command line.

Batch script đồng bộ folder trên windows
Batch script đồng bộ folder trên windows
06/01/2020 169

Windows chưa phát triển một công cụ nào thực hiện việc đồng bộ 2 thư mục trên cùng 1 server. Sau đây là hướng dẫn đồng bộ dữ liệu giữa 2 folder trên windows.

Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7
11/12/2019 241

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình FTP Server sử dụng vsftpd trên centos7

Fix rpmdb: Thread died in Berkeley DB library
Fix rpmdb: Thread died in Berkeley DB library
10/12/2019 231

Hướng dẫn fix lỗi Thread died in Berkeley DB library khi kích hoạt license CloudLinux

Disabling Container OpenVZ
Disabling Container OpenVZ
09/12/2019 207

Hướng dẫn disable container trong OpenVZ, Container start disabled

Disable /config redirect to :2222
Disable /config redirect to :2222
26/11/2019 265

Hướng dẫn fix lỗi tự redirect sang DirectAdmin khi vào web có đường dẫn /config