Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux

13/01/2020 638

Hướng dẫn sử dụng lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux, có thể tùy biến trong các trường hợp cần chmode folder và file hàng loạt.

1. Tìm folder và chmod folder

find ./ -type d -exec chmod 755 {} \; -print

2. Tìm file và chmod file

find ./ -type f -exec chmod 644 {} \; -print

Lưu ý tham số -print phía sau để in ra kết quả, nếu ko có -print lệnh vẫn được thực hiện nhưng sẽ ko in ra kết quả cho bạn thấy.

Chúc các bạn thành công.