Hướng dẫn set max performance cpu trên linux

26/09/2019 463

Hướng dẫn lệnh set thông số cpupower để nhận đủ xung nhịp MHz cho cpu của bạn

1, Cài đặt thư viện

yum provides '*/turbostat'
yum install /usr/bin/turbostat

2, Set thông số cpupower

cpupower frequency-set -g performance
cpupower -c 0-2 frequency-set -g performance

Lưu ý cpupower -c là lệnh set cpu power theo số core

Chúc các bạn thành công