Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos

13/02/2020 897

Hướng dẫn đo hiệu suất đường truyền mạng trên centos sử dụng lệnh iperf

1. Cần cài đặt thư viện epel

rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

2. Cài đặt iperf

yum -y install iperf

3. Khởi Động iperf trên server

iperf -s

Kết quả hiển thị như sau.

# iperf -s
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------

Nó chạy trên cổng 5001, nếu bạn muốn chạy nó trên một cổng thay thế, bạn sẽ chỉ định nó với tham số -p.

  Ví dụ

iperf -s -p 6666

4.Chạy iperf test trên client

Lệnh test mặc định như sau:

iperf -c <ip server>

Nếu port đã được máy chủ thay thế, bạn cũng phải làm điều đó ở phía client.

iperf -c <ip server> -p 6666

Nếu bạn muốn đo băng thông theo cả hai hướng, chúng tôi sẽ thêm tham số -d. Dưới đây là một ví dụ đo băng thông hai chiều đối với máy chủ đang chạy trên cổng 6666.

iperf -c ip.of.ser.ver -p 6666 -d

Kiểm tra này sẽ thực hiện nhiều lần lặp lại để có kết quả tốt hơn về băng thông, và sẽ cho kết quả MBytes/sec thay thế Mbits/sec.

iperf -c ip.of.ser.ver -fM -m -i5 -t25

Chúc các bạn thành công