Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu

04/09/2019 372

1) Kiểm tra version php trên server bạn là bao nhiêu

php -v

2) Cài đặt php mysqli đúng version php trên server của bạn

php 7:

sudo apt-get install php7.0-mysqli

php 5:

sudo apt-get install php5-mysqli