Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos

20/09/2019 535

Composer là một công cụ để quản lý phụ thuộc trong PHP. Nó cho phép bạn khai báo các thư viện phụ thuộc dự án của bạn cần và nó sẽ cài đặt chúng trong project của bạn cho bạn.

Trước tiên các bạn cd đến folder /tmp

cd /tmp

Sau đó download file composer.phar

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Cuối cùng move nó vào folder /usr/local/bin/

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Để kiểm tra version composer các bạn dùng lệnh:

composer --version

Chúc các bạn thành công