Tin tức

Ngôi làng có 100 người sống trong hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài
Ngôi làng có 100 người sống trong hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài
14-08-2016 33,143
Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng trên tàu Apollo 10
Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng trên tàu Apollo 10
22-02-2016 36,595
Syria thành đấu trường thử nghiệm vũ khí không chiến Nga
Syria thành đấu trường thử nghiệm vũ khí không chiến Nga
02-12-2015 37,204
Trung Quốc săn người ngoài hành tinh bằng kính viễn vọng khổng lồ
Trung Quốc săn người ngoài hành tinh bằng kính viễn vọng khổng lồ
01-12-2015 37,260
Người dựng hầm, uống rượu sống cô độc giữa 'Bắc Cực Trung Quốc'
Người dựng hầm, uống rượu sống cô độc giữa 'Bắc Cực Trung Quốc'
30-11-2015 37,322
Công nghệ 'hồi sinh người chết' sẽ thành hiện thực trong 30 năm
Công nghệ 'hồi sinh người chết' sẽ thành hiện thực trong 30 năm
29-11-2015 37,807

Enable MySQL Log Slow Queries

01-07-2016 1,554

Lệnh kiểm tra xem log_slow_queries đã được bật chưa

#mysqladmin var -u root -ppassword | grep log_slow

Bật

1. edit file /etc/my.cnf

#vi /etc/my.cnf

2. Thêm 2 dong code sau phía dưới [mysqld] của my.cnf

[mysqld] 
log-slow-queries=/var/log/mysql-slow-queries.log
long_query_time = 1

3. Sau đó tạo file để ghi log

#touch /var/log/mysql-slow-queries.log
#chown mysql.root /var/log/mysql-slow-queries.log

4. Cuối cùng là khởi động lại mysql

#/etc/init.d/mysqld restart