Xóa Message System trong Directadmin

26/09/2019 858

Nếu số lượng Message System của bạn quá nhiều bạn không thể xóa trên Control DirectAdmin được, bạn có thể thao tác trong ssh

Chỉ với 2 lệnh sau

rm -rf /usr/local/directadmin/data/tickets/

 

echo "" > /usr/local/directadmin/data/admin/tickets.list

Thật đơn giản, chúc các bạn thành công.