[Mdaemon] Hướng dẫn tạo chữ ký email trong mdaemon

22/11/2020 51

Hướng dẫn tạo chử ký cho email trong mdaemon

1. Sau khi login webmail các các bạn chon Setting > Compose

Tạo chữ ký trên webmail mdaemon

2. Ở phần tạo chữ ký kéo xuống dưới nhập chữ ký vào khung textbox editor và chọn Save

Tạo chữ ký trên webmail mdaemon

3. Hệ thống thông báo đã lưu tùy chọn thành công.

Tạo chữ ký trên webmail mdaemon

4. Cuối cùng bạn viết thử email mới xem đã có chữ ký chưa nhé.

Tạo chữ ký trên webmail mdaemon

Như vậy là đã tạo chử ký cho email thành công

Chúc các bạn thành công.