[Mdaemon] Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail

22/11/2020 53

Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail mdaemon

Sau khi login webmail với link ip:3000 hoặc link mà nhà cung cấp gửi cho bạn.

1. Các bạn chọn Setting > Security

Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail mdaemon

2. Nhập mật khẩu cũ và thay đổi mật khẩu mới

Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail mdaemon

Ở giao diện Security các bạn thao tác như sau

  • Current Password: Mật khẩu hiện tại
  • New Password: Mật khẩu mới
  • Confirm New Password: Lập lại mật khẩu mới

Sau đó các bạn chọn Save

3. Hệ thống sẽ thông báo thay đổi mật khẩu thành công.

Hướng dẫn email user tự đổi password trên webmail mdaemon

Chúc các bạn thành công.