Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2

Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2

19/09/2019 88

Custombuild 2 cho phép reverse-proxy NGINX + Apache chạy trên Directadmin, mà không cần đến dịch vụ hay plugin của bên thứ 3 giúp server có thể chịu tải tốt hơn

Chi tiết
Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin

Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin

19/09/2019 97

Nếu chắn bạn đã tạo đúng user password ftp nhưng không thể đăng nhập được, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để add lại các tài khoản ftp của hệ thống vào file /etc/proftpd.passwd

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin

Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin

19/09/2019 129

Hướng dẫn khai báo relay smtp trên exim DirectAdmin

Chi tiết
Set speed port on linux

Set speed port on linux

17/09/2019 141

Nếu các đường truyền của bạn được sử dụng 1000Mb/s nhưng port mạng chỉ nhận 100Mb/s các bạn chạy lệnh sau để up full port.

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin

13/09/2019 148

Varnish là một bộ tăng tốc HTTP được thiết kế cho các trang web có nội dụng lớn như API chiếm nhiều tài nguyên. Varnish tập trung chủ yếu vào HTTP

Chi tiết
Hướng dẫn thay đổi version php trong Cpanel

Hướng dẫn thay đổi version php trong Cpanel

07/09/2019 68

Hướng dẫn thay đổi version php trên hosting cpanel sử dụng cloud linux php selector

Chi tiết
Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel

Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel

07/09/2019 50

Bài viết hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel có kèm hình ảnh.

Chi tiết
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux

Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux

06/09/2019 98

Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux, hiệu quả trong việc check inodes file của folder nào chiếm dụng nhiều.

Chi tiết
Cấu hình PHP Processor cho Nginx

Cấu hình PHP Processor cho Nginx

05/09/2019 124

Hướng dẫn cấu hình PHP Processor cho Nginx để chạy web php

Chi tiết
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted

Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted

04/09/2019 83

Nếu các bạn bị lỗi khi start vps: (error) quota file is corrupted các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để khắc phục lỗi

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu

Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu

04/09/2019 82

Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu trong 2 bước.

Chi tiết
Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin

Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin

04/09/2019 76

Hướng dẫn nâng cấp custombuild 2.0 với các giá trị mặc định trong option.conf trên DirectAdmin

Chi tiết