Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7

11/12/2019 931

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình FTP Server sử dụng vsftpd trên centos7

Chi tiết
Fix rpmdb: Thread died in Berkeley DB library

Fix rpmdb: Thread died in Berkeley DB library

10/12/2019 831

Hướng dẫn fix lỗi Thread died in Berkeley DB library khi kích hoạt license CloudLinux

Chi tiết
Disabling Container OpenVZ

Disabling Container OpenVZ

09/12/2019 590

Hướng dẫn disable container trong OpenVZ, Container start disabled

Chi tiết
Unslave the slave server from command line Virtualizor

Unslave the slave server from command line Virtualizor

26/11/2019 694

Hướng dẫn Unslave trên Slave Server Virtualizor

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)

Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)

11/11/2019 1,388

NFS (Network File System) là một hệ thống giao thức chia sẻ file phát triển bởi Sun Microsystems từ năm 1984, cho phép một người dùng trên một máy tính khách truy cập tới hệ thống file chia sẻ thông qua một mạng máy tính giống như truy cập trực tiếp trên ổ cứng.

Chi tiết
Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

07/11/2019 713

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi start httpd: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Chi tiết
Disable IP Check Login trên DirectAdmin

Disable IP Check Login trên DirectAdmin

07/11/2019 676

Hướng dẫn thao tác bỏ tính năng check ip khi login vào DirectAdmin

Chi tiết
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

06/11/2019 638

ionCube loader là phần mở rộng PHP giải mã tập tin PHP mã hóa tại thời gian chạy. Đặt thương mại công ty lưu trữ có bộ tải ionCube cài đặt đã.

Chi tiết
Tắt magic_quotes_gpc trên php selector CloudLinux

Tắt magic_quotes_gpc trên php selector CloudLinux

31/10/2019 629

Hướng dẫn thêm magic_quotes_gpc trong php selector và tắt magic_quotes_gpc trên cloudlinux

Chi tiết
Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

29/10/2019 529

Hướng dẫn fix lỗi Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt Plugin Let's Encrypt trên cPanel

Hướng dẫn cài đặt Plugin Let's Encrypt trên cPanel

29/10/2019 659

Hướng dẫn cài đặt plugin Let's Encrypt tạo SSL miễn phí trên cPanel

Chi tiết
List user hosting hoặc domain trên cpanel trong ssh

List user hosting hoặc domain trên cpanel trong ssh

29/10/2019 548

Hướng dẫn sử dung lệnh để list user hoặc domain có trên hosting cpanel

Chi tiết