Hướng dẫn xuất database MSSQL ra file script

29/09/2019 4,814

Bài viết hướng dẫn xuất database SQL Server ra thành file Script (.sql). Nếu SQL Server của bạn có version cao hơn SQL Server mà bạn muốn restore database vào thì giải phải xuất database của ra thành file script sau đó qua SQL Server có version thấp hơn đễ Run Query là giải pháp tốt nhất để restore database

Trước tiên các bạn vào SQLServer Managemet Studio của mình click phải vào database của bạn cần xuất file script sáu đó chọn Tasks > Generate Scripts...

huong-dan-xuat-database-mssql-ra-file-script

Tiếp đến các bạn chọn Tables, Views, Hoặc Procedures mà các bạn cần xuất ra Scripts sau dó chọn Next

huong-dan-xuat-database-mssql-ra-file-script

Tiếp đến các bạn chọn Advanced

huong-dan-xuat-database-mssql-ra-file-script

Tiếp đến các bạn chọn Drop And Create (bước này có thể không chọn)

Kế tiệp các bạn chọn Schema And Data Hoặc Data  sau đó chọn OK

huong-dan-xuat-database-mssql-ra-file-script

Kế tiếp các bạn chọn đường dẫn lưu file script Sau đó chọn Next

Kế tiếp chọn Next

huong-dan-xuat-database-mssql-ra-file-script

Kế tiếp các bạn chờ cho hệ thống xuất dữ liêu xong và chọn Finish

huong-dan-xuat-database-mssql-ra-file-script

Như vậy là xong phần xuất database ra file Script, có đầy đủ table và các dòng dữ liệu trong Table

Chúc các bạn thành công.