Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

20/09/2019 489

Sau khi login vào hosting các bạn chọn ASP.NET Settings

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

 

Sau đó chọn Change version

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

Ở phần Selecting the ASP.NET Version các bạn có thể chọn Version Asp.Net phù hợp với yêu cầu của mã nguồn website, sau đó chọn Apply hoặc OK

Selecting the ASP.NET Version

Chúc các bạn thành công.