Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

20/09/2019 1,314

Sau khi đăng nhập vào DirectAdmin bằng tài khoản admin, các bạn tìm đến mục Administrator Settings

Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

Sau đó các bạn tìm đến dòng Max Request/Upload Size (bytes) lưu ý tính bằng byte các bạn nhé. Ở đây thông số mình vừa thay đổi gần bằng 100MB (tầm 95MB).

Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

Sau khi thay đổi xong các bạn chọn Save ngay bên dưới hệ thống sẽ thông báo:

Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

Các bạn chờ tầm 1 phút sau và vào lại File Manage sẽ thấy thông số Max Filesize  sẽ được thay đổi

Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

Hiện tại Max Filesize của mình đã thay đổi thành 95.8 MB. Chúc các bạn thành công.