Tin tức

Ngôi làng có 100 người sống trong hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài
Ngôi làng có 100 người sống trong hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài
14-08-2016 33,567
Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng trên tàu Apollo 10
Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng trên tàu Apollo 10
22-02-2016 37,064
Syria thành đấu trường thử nghiệm vũ khí không chiến Nga
Syria thành đấu trường thử nghiệm vũ khí không chiến Nga
02-12-2015 37,525
Trung Quốc săn người ngoài hành tinh bằng kính viễn vọng khổng lồ
Trung Quốc săn người ngoài hành tinh bằng kính viễn vọng khổng lồ
01-12-2015 37,679
Người dựng hầm, uống rượu sống cô độc giữa 'Bắc Cực Trung Quốc'
Người dựng hầm, uống rượu sống cô độc giữa 'Bắc Cực Trung Quốc'
30-11-2015 37,711
Công nghệ 'hồi sinh người chết' sẽ thành hiện thực trong 30 năm
Công nghệ 'hồi sinh người chết' sẽ thành hiện thực trong 30 năm
29-11-2015 38,114

Hướng dẫn sử dụng SMTP Relay trên EXIM DirectAdmin

24-01-2017 9,526

1) Mở file /etc/exim.conf , tạo gateway cho smtp relay.
Tìm đến dòng và thêm nội dung sau:

...
begin transports

smarthost_smtp:
  driver = smtp
  port = 25
  hosts_try_auth = smarthost_login
...

2) Tạo authenticators trong /etc/exim.conf :

...
begin authenticators

smarthost_login:
  driver = plaintext
  public_name = LOGIN
  hide client_send = : myaccount : mypassword
....

3) Định hướng mail gửi ra đi qua Relay SMTP trong /etc/exim.conf...

begin routers

spamgateway_smarthost_router:
  driver = manualroute
  domains = ! +local_domains
  ignore_target_hosts = 127.0.0.0/8
  condition = "${perl{check_limits}}"
  transport = smarthost_smtp
  self = send
  route_list = $domain (điền IP SMTP Relay Server)::25
  no_more
...

4) Restart exim . Mở file log để theo dõi email :

tail -f /var/log/exim/mainlog