Hướng dẫn fix lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES

04/05/2020 728

Chào các bạn nếu các bạn bị lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES is enabled in your mysql server, please contact your host provider to disable it.

Các bạn thực hiện các bước sau

1. Truy cập vào phpmyadmin với quyền root và chọn Variables

2. Tìm đến dòng sql mode để loại bỏ dòng STRICT_TRANS_TABLES

sql mode

Sau đó save lại là được

Chúc các bạn thành công