Hướng dẫn fix lỗi font khi sử dụng database marinadb trên mã nguồn Joomla

07/09/2019 914
libraries/joomla/database/database/mysql.php

Hoặc (tùy vào phần cài đặt của bạn)

libraries/joomla/database/database/mysqli.php

Sau đó các bạn bỏ di dòng này hoặc comment nó lại:

return ($verParts[0] == 5 || ($verParts[0] == 4 && $verParts[1] == 1 && (int)$verParts[2] >= 2));

Sau đó thêm vao câu lệnh sau:

return (1);

Tương tự chúng ta sẽ có code như sau:

function hasUTF()
{
    $verParts = explode( '.', $this->getVersion() );
//  return ($verParts[0] == 5 || ($verParts[0] == 4 && $verParts[1] == 1 && (int)$verParts[2] >= 2));
return (1);
}

Chúc cá bạn thành công