Tin tức

Ngôi làng có 100 người sống trong hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài
Ngôi làng có 100 người sống trong hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài
14-08-2016 33,567
Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng trên tàu Apollo 10
Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng trên tàu Apollo 10
22-02-2016 37,064
Syria thành đấu trường thử nghiệm vũ khí không chiến Nga
Syria thành đấu trường thử nghiệm vũ khí không chiến Nga
02-12-2015 37,525
Trung Quốc săn người ngoài hành tinh bằng kính viễn vọng khổng lồ
Trung Quốc săn người ngoài hành tinh bằng kính viễn vọng khổng lồ
01-12-2015 37,678
Người dựng hầm, uống rượu sống cô độc giữa 'Bắc Cực Trung Quốc'
Người dựng hầm, uống rượu sống cô độc giữa 'Bắc Cực Trung Quốc'
30-11-2015 37,711
Công nghệ 'hồi sinh người chết' sẽ thành hiện thực trong 30 năm
Công nghệ 'hồi sinh người chết' sẽ thành hiện thực trong 30 năm
29-11-2015 38,114

Hướng dẫn enable Exif trên directadmin

17-03-2017 30,166
cd /usr/local/directadmin/custombuild

1. Nếu bạn dùng PHP5 CLI, phải tạo folder custom/ap2

mkdir -p custom/ap2

Sau đó copy configure/ap2/configure.php5 vào custom/ap2/configure.php5.

cp configure/ap2/configure.php5 custom/ap2/configure.php5.

2. Nếu là PHP5 CGI, tạo folder custom/suphp

mkdir -p custom/suphp

Sau đó copy file copy configure/suphp/configure.php5 vào custom/suphp/configure.php5.

cp configure/suphp/configure.php5 custom/suphp/configure.php5.

Thêm vào cuối list "--enable-exif". Nhớ cuối mỗi dòng thêm ký tự "\"

Cuối cùng chạy lệnh

./build php n

Đây là file mẫu của minh

#!/bin/sh
./configure \
        --with-apxs2 \
        --with-config-file-scan-dir=/usr/local/lib/php.conf.d \
        --with-curl=/usr/local/lib \
        --with-gd \
        --enable-gd-native-ttf \
        --with-gettext \
        --with-jpeg-dir=/usr/local/lib \
        --with-freetype-dir=/usr/local/lib \
        --with-libxml-dir=/usr/local/lib \
        --with-kerberos \
        --with-openssl \
        --with-mcrypt \
        --with-mhash \
        --with-mysql-sock=/var/lib/mysql/mysql.sock \
        --with-mysqli=mysqlnd \
        --with-pcre-regex=/usr/local \
        --with-pdo-mysql=mysqlnd \
        --with-pear \
        --with-png-dir=/usr/local/lib \
        --with-xsl \
        --with-zlib \
        --with-zlib-dir=/usr/local/lib \
        --enable-zip \
        --with-iconv=/usr/local \
        --enable-bcmath \
        --enable-calendar \
        --enable-ftp \
        --enable-sockets \
        --enable-soap \
        --enable-mbstring \
        --with-icu-dir=/usr/local/icu \
        --enable-intl \
        --enable-exif