Fix lỗi Method not found: '!!0[] System.Array.Empty()'.

07/09/2019 1,063

Trong trường hợp các bạn chạy dưới local bình thường nhưng khi upload lên hosting bị lỗi Method not found: '!!0[] System.Array.Empty()'.

 Method not found: '!!0[] System.Array.Empty()'.

Các bạn có thể nhờ phía hosting cài đặt .NET Framework 4.6  sẽ fix được lỗi trên.

Mình từng bị lỗi trên và đã fixed được sau khi cài đặt .NET Framework 4.6

Link dowload:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48130

Chúc các bạn thành công.