Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services

Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services

26/03/2020 234

Hướng dẫn fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services. By default members of the Administrators group have this right

Chi tiết
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows

Batch script ghi nội dung vào file text trên windows

17/01/2020 548

Hướng dẫn lệnh ghi file trên batch script windows để các bạn system admin

Chi tiết
Batch script đồng bộ folder trên windows

Batch script đồng bộ folder trên windows

06/01/2020 386

Windows chưa phát triển một công cụ nào thực hiện việc đồng bộ 2 thư mục trên cùng 1 server. Sau đây là hướng dẫn đồng bộ dữ liệu giữa 2 folder trên windows.

Chi tiết
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error

asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error

26/11/2019 440

Hướng dẫn hiện thị error log trên aspnet core khi báo lỗi 500

Chi tiết
Batch script backup database mysql trên windows

Batch script backup database mysql trên windows

15/11/2019 502

Hướng dẫn tạo file batch backup mysql trên windows hỗ trợ cho việc đặt lịch backup database hàng ngày

Chi tiết
Rewrite image to cdn asp.net

Rewrite image to cdn asp.net

29/10/2019 357

Hướng dẫn rewrite file tĩnh image sang domain cdn trên asp.net, thay đổi url cho các file image để chuyển hướng sang chạy dịch vụ CDN.

Chi tiết
Get server_id in MYSQL

Get server_id in MYSQL

24/10/2019 282

Hướng dẫn truy vấn server_id của mysql để biết được mình đang kết nối đến server mysql nào nếu có chạy haproxy

Chi tiết
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

10/10/2019 385

Hướng dẫn nâng max_connections khi bị lỗi MySQL connection is blocked of many connection errors

Chi tiết
Tạo file batch upload ftp trên windows

Tạo file batch upload ftp trên windows

26/09/2019 390

Hướng dẫn tạo batch script upload file qua ftp trên windows

Chi tiết
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows

Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows

07/09/2019 620

Bài viết hướng dẫn các bạn cách tạo 1 file batch để nén file, folder và có thể đặt lịch chạy file batch để backup các folder cũng như các file cần thiết

Chi tiết
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012

Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012

05/09/2019 564

Máy chủ Windows 2012 cho phép một session Remote Desktop duy nhất. Bạn có thể chọn bật nhiều session RDP

Chi tiết
Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'

Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'

04/09/2019 513

Nếu website của bạn báo lỗi ADODB.Connection error '800a0e7a' Provider cannot be found. It may not be properly installed, có thể server của bạn đang thiếu thư viện Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable

Chi tiết