The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server

The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server

08/06/2020 442

Đôi khi vừa cài xong IIS nhưng các bạn chạy chạy web asp.net 4.0 lại xuất hiện lỗi sau:
HTTP Error 404.2 - Not Found
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server.

Chi tiết
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services

Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services

26/03/2020 568

Hướng dẫn fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services. By default members of the Administrators group have this right

Chi tiết
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows

Batch script ghi nội dung vào file text trên windows

17/01/2020 936

Hướng dẫn lệnh ghi file trên batch script windows để các bạn system admin

Chi tiết
Batch script đồng bộ folder trên windows

Batch script đồng bộ folder trên windows

06/01/2020 676

Windows chưa phát triển một công cụ nào thực hiện việc đồng bộ 2 thư mục trên cùng 1 server. Sau đây là hướng dẫn đồng bộ dữ liệu giữa 2 folder trên windows.

Chi tiết
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error

asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error

26/11/2019 611

Hướng dẫn hiện thị error log trên aspnet core khi báo lỗi 500

Chi tiết
Batch script backup database mysql trên windows

Batch script backup database mysql trên windows

15/11/2019 731

Hướng dẫn tạo file batch backup mysql trên windows hỗ trợ cho việc đặt lịch backup database hàng ngày

Chi tiết
Rewrite image to cdn asp.net

Rewrite image to cdn asp.net

29/10/2019 471

Hướng dẫn rewrite file tĩnh image sang domain cdn trên asp.net, thay đổi url cho các file image để chuyển hướng sang chạy dịch vụ CDN.

Chi tiết
Get server_id in MYSQL

Get server_id in MYSQL

24/10/2019 381

Hướng dẫn truy vấn server_id của mysql để biết được mình đang kết nối đến server mysql nào nếu có chạy haproxy

Chi tiết
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

10/10/2019 539

Hướng dẫn nâng max_connections khi bị lỗi MySQL connection is blocked of many connection errors

Chi tiết
Tạo file batch upload ftp trên windows

Tạo file batch upload ftp trên windows

26/09/2019 611

Hướng dẫn tạo batch script upload file qua ftp trên windows

Chi tiết
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows

Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows

07/09/2019 877

Bài viết hướng dẫn các bạn cách tạo 1 file batch để nén file, folder và có thể đặt lịch chạy file batch để backup các folder cũng như các file cần thiết

Chi tiết
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012

Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012

05/09/2019 916

Máy chủ Windows 2012 cho phép một session Remote Desktop duy nhất. Bạn có thể chọn bật nhiều session RDP

Chi tiết