Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

10/10/2019 51

Hướng dẫn nâng max_connections khi bị lỗi MySQL connection is blocked of many connection errors

Chi tiết
Tạo file batch upload ftp trên windows

Tạo file batch upload ftp trên windows

26/09/2019 81

Hướng dẫn tạo batch script upload file qua ftp trên windows

Chi tiết
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows

Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows

07/09/2019 97

Bài viết hướng dẫn các bạn cách tạo 1 file batch để nén file, folder và có thể đặt lịch chạy file batch để backup các folder cũng như các file cần thiết

Chi tiết
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012

Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012

05/09/2019 91

Máy chủ Windows 2012 cho phép một session Remote Desktop duy nhất. Bạn có thể chọn bật nhiều session RDP

Chi tiết
Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'

Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'

04/09/2019 76

Nếu website của bạn báo lỗi ADODB.Connection error '800a0e7a' Provider cannot be found. It may not be properly installed, có thể server của bạn đang thiếu thư viện Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable

Chi tiết
Redirect http to https trên web.config

Redirect http to https trên web.config

03/09/2019 146

Thông thường, rule redirect được khai báo trong file web.config nằm trong thư mục gốc website của. Nếu redirect không hoạt động, hay kiểm tra web.config có tồn tại không và rule redirect có đúng quy tắc không

Chi tiết
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

02/09/2019 525

Nếu bạn Cài đặt server sử dụng server evaluation iso, nhưng sau đó bạn muốn nâng cấp lên phiên bản windows server full bạn có thể làm theo hướng dẫn sau

Chi tiết