SBRO - Safe Browsing - Loại bỏ SPAM trên Internet

19/09/2019 480

SBRO extension là một phần mềm miễn phí để duyệt web nhanh và an toàn. Nó loại bỏ quảng cáo gây phiền nhiễu trên video YouTube/ Website, chặn pop-up, pop-under và khuyến mãi lừa đảo trên web và thông báo về các bài viết dụ dỗ trong Facebook.

Chi tiết:

Chặn pop-up và pop-under được thực hiện với việc sử dụng các danh sách trắng / đen tùy biến. Cơ sở dữ liệu thu thập được của các trang web trong danh sách trắng không bị ảnh hưởng bởi SBRO.

Loại bỏ quảng cáo quá mức và chú thích trên video YouTube chủ yếu từ các kênh video lậu, video chất lượng thấp trên Youtube.Những đơn vị làm nội dung chuyên nghiệp trên Youtube, chúng tôi đưa vào danh sách trắng và sẽ không bị ảnh hưởng.

SBRO loại bỏ các quảng cáo phân phối khuyến mãi lừa đảo như kiếm tiền mặt nhanh chóng, giảm cân, cờ bạc mà không có thông tin xác thực về chất lượng sản phẩm có thể gây ra các rủi ro cho người dùng

Chúng tôi cảnh báo về bài viết trong Facebook có thể dẫn về các trang web nguy hiểm có chứa thủ đoạn lừa đảo như pop-up, pop-under, khóa màn hình,lừa đảo mua sắm, phần mềm độc hại và các bài viết được phân phối bởi các trang giả mạo người nổi tiếng, trang tin tức

Link website: https://sbro.me/vn

Hướng dẫn trỏ domain về google site trên zonedns.vn
Hướng dẫn trỏ domain về google site trên zonedns.vn