Xóa Message System trong Directadmin

Xóa Message System trong Directadmin

26/09/2019 927

Nếu số lượng Message System của bạn quá nhiều bạn không thể xóa trên Control DirectAdmin được, bạn có thể thao tác trong ssh

Chi tiết
Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk

Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk

23/09/2019 606

Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk một cách đơn giản kèm có kèm hình ảnh

Chi tiết
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

20/09/2019 709

Bài viết hướng dẫn các bạn cài đặt PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên DirectAdmin thông qua folder custombuild

Chi tiết
Hướng dẫn restore database mssql trên Plesk

Hướng dẫn restore database mssql trên Plesk

20/09/2019 597

Hướng dẫn restore database trên hosting plesk đơn giản nhất

Chi tiết
Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk

Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk

20/09/2019 584

Hướng dẫn backup database trên hosting plesk hiệu quả và đơn giản

Chi tiết
Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

20/09/2019 534

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên hosting plesk đơn giản cho mọi người

Chi tiết
Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

20/09/2019 1,810

Hướng dẫn các bạn thao tác tăng dương lượng upload file trong file manager của DirectAdmin, để upload các file lớn thông qua file manger mà không cần dùng đến FTP

Chi tiết
Hướng dẫn chạy suphp trên Directadmin Custombuild 1.x

Hướng dẫn chạy suphp trên Directadmin Custombuild 1.x

20/09/2019 631

Suphp là một modul tăng tính bảo mật cho server và thực thi php chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó.

Chi tiết
Fix Lỗi: setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota.

Fix Lỗi: setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota.

20/09/2019 518

Nếu sau khi tạo host trên DirectAdmin các bạn nhận được thông báo lỗi setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota. Các bạn có thể tham khảo các fix lỗi trong bài viết

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt OpCache trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt OpCache trên DirectAdmin

20/09/2019 498

OpCache là một module của php script bộ nhớ đệm, Có thể làm tăng hiệu suất php

Chi tiết
Could not save new password. Can't create socket connection to tcp://localhost:2222

Could not save new password. Can't create socket connection to tcp://localhost:2222

19/09/2019 458

Hướng dẫn xử lý lỗi Could not save new password. Can't create socket connection to tcp://localhost:2222 trên RoundCube DirectAdmin

Chi tiết
Cách tạo link webmail với định dạng webmail.domain.com trong DirectAdmin

Cách tạo link webmail với định dạng webmail.domain.com trong DirectAdmin

19/09/2019 827

Hướng dẫn bạn cách thiết lập link webmail trong Directadmin có định dạng webmail.domain.com, bạn có thể đổi thành mail.domain.com hay một subdomani nào đó bạn muốn

Chi tiết