internalQueryExecMaxBlockingSortBytes trên mongo db

internalQueryExecMaxBlockingSortBytes trên mongo db

01/10/2019 472

Hướng dẫn khắc phục lỗi Sort operation used more than the maximum bytes of RAM khi truy cập web dùng database mongodb

Chi tiết
Hướng dẫn xuất database MSSQL ra file script

Hướng dẫn xuất database MSSQL ra file script

29/09/2019 3,888

Bài viết hướng dẫn xuất database SQL Server ra thành file Script (.sql). Nếu SQL Server của bạn có version cao hơn SQL Server mà bạn muốn restore database vào thì giải phải xuất database của ra thành file script sau đó qua SQL Server có version thấp hơn đễ Run Query là giải pháp tốt nhất để restore database

Chi tiết
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

29/09/2019 718

Hướng dẫn fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk: Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Chi tiết
Quản lý mail queue trên Postfix Zimbra

Quản lý mail queue trên Postfix Zimbra

26/09/2019 506

Hướng dẫn xem số lượng email có trong hàng đợi, xóa mail queue trên postfix zimbra

Chi tiết
Xóa Message System trong Directadmin

Xóa Message System trong Directadmin

26/09/2019 612

Nếu số lượng Message System của bạn quá nhiều bạn không thể xóa trên Control DirectAdmin được, bạn có thể thao tác trong ssh

Chi tiết
Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk

Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk

23/09/2019 376

Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk một cách đơn giản kèm có kèm hình ảnh

Chi tiết
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

20/09/2019 475

Bài viết hướng dẫn các bạn cài đặt PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên DirectAdmin thông qua folder custombuild

Chi tiết
Hướng dẫn restore database mssql trên Plesk

Hướng dẫn restore database mssql trên Plesk

20/09/2019 367

Hướng dẫn restore database trên hosting plesk đơn giản nhất

Chi tiết
Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk

Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk

20/09/2019 341

Hướng dẫn backup database trên hosting plesk hiệu quả và đơn giản

Chi tiết
Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

20/09/2019 316

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên hosting plesk đơn giản cho mọi người

Chi tiết
Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

20/09/2019 1,223

Hướng dẫn các bạn thao tác tăng dương lượng upload file trong file manager của DirectAdmin, để upload các file lớn thông qua file manger mà không cần dùng đến FTP

Chi tiết
Hướng dẫn chạy suphp trên Directadmin Custombuild 1.x

Hướng dẫn chạy suphp trên Directadmin Custombuild 1.x

20/09/2019 424

Suphp là một modul tăng tính bảo mật cho server và thực thi php chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó.

Chi tiết