Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

29/09/2019 340

Hướng dẫn fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk: Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Chi tiết
Quản lý mail queue trên Postfix Zimbra

Quản lý mail queue trên Postfix Zimbra

26/09/2019 232

Hướng dẫn xem số lượng email có trong hàng đợi, xóa mail queue trên postfix zimbra

Chi tiết
Xóa Message System trong Directadmin

Xóa Message System trong Directadmin

26/09/2019 220

Nếu số lượng Message System của bạn quá nhiều bạn không thể xóa trên Control DirectAdmin được, bạn có thể thao tác trong ssh

Chi tiết
Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk

Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk

23/09/2019 195

Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk một cách đơn giản kèm có kèm hình ảnh

Chi tiết
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

20/09/2019 297

Bài viết hướng dẫn các bạn cài đặt PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên DirectAdmin thông qua folder custombuild

Chi tiết
Hướng dẫn restore database mssql trên Plesk

Hướng dẫn restore database mssql trên Plesk

20/09/2019 187

Hướng dẫn restore database trên hosting plesk đơn giản nhất

Chi tiết
Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk

Hướng dẫn backup database trên hosting Plesk

20/09/2019 176

Hướng dẫn backup database trên hosting plesk hiệu quả và đơn giản

Chi tiết
Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên plesk

20/09/2019 149

Hướng dẫn thay đổi version asp.net trên hosting plesk đơn giản cho mọi người

Chi tiết
Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

Hướng dẫn tăng dung lượng upload size trong file manager DirectAdmin

20/09/2019 632

Hướng dẫn các bạn thao tác tăng dương lượng upload file trong file manager của DirectAdmin, để upload các file lớn thông qua file manger mà không cần dùng đến FTP

Chi tiết
Hướng dẫn chạy suphp trên Directadmin Custombuild 1.x

Hướng dẫn chạy suphp trên Directadmin Custombuild 1.x

20/09/2019 287

Suphp là một modul tăng tính bảo mật cho server và thực thi php chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó.

Chi tiết
Fix Lỗi: setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota.

Fix Lỗi: setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota.

20/09/2019 155

Nếu sau khi tạo host trên DirectAdmin các bạn nhận được thông báo lỗi setquota: Mountpoint (or device) / not found or has no quota enabled. setquota: Not all specified mountpoints are using quota. Các bạn có thể tham khảo các fix lỗi trong bài viết

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt OpCache trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt OpCache trên DirectAdmin

20/09/2019 156

OpCache là một module của php script bộ nhớ đệm, Có thể làm tăng hiệu suất php

Chi tiết