Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra

Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra

07/01/2020 650

Hướng dẫn cài đăt ssl trên server zimbra sử dụng command line.

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7

11/12/2019 1,029

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình FTP Server sử dụng vsftpd trên centos7

Chi tiết
Fix rpmdb: Thread died in Berkeley DB library

Fix rpmdb: Thread died in Berkeley DB library

10/12/2019 1,003

Hướng dẫn fix lỗi Thread died in Berkeley DB library khi kích hoạt license CloudLinux

Chi tiết
Disable /config redirect to :2222

Disable /config redirect to :2222

26/11/2019 722

Hướng dẫn fix lỗi tự redirect sang DirectAdmin khi vào web có đường dẫn /config

Chi tiết
Unslave the slave server from command line Virtualizor

Unslave the slave server from command line Virtualizor

26/11/2019 746

Hướng dẫn Unslave trên Slave Server Virtualizor

Chi tiết
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error

asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error

26/11/2019 841

Hướng dẫn hiện thị error log trên aspnet core khi báo lỗi 500

Chi tiết
Batch script backup database mysql trên windows

Batch script backup database mysql trên windows

15/11/2019 1,060

Hướng dẫn tạo file batch backup mysql trên windows hỗ trợ cho việc đặt lịch backup database hàng ngày

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)

Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)

11/11/2019 1,549

NFS (Network File System) là một hệ thống giao thức chia sẻ file phát triển bởi Sun Microsystems từ năm 1984, cho phép một người dùng trên một máy tính khách truy cập tới hệ thống file chia sẻ thông qua một mạng máy tính giống như truy cập trực tiếp trên ổ cứng.

Chi tiết
Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

07/11/2019 771

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi start httpd: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Chi tiết
Disable IP Check Login trên DirectAdmin

Disable IP Check Login trên DirectAdmin

07/11/2019 718

Hướng dẫn thao tác bỏ tính năng check ip khi login vào DirectAdmin

Chi tiết
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

06/11/2019 685

ionCube loader là phần mở rộng PHP giải mã tập tin PHP mã hóa tại thời gian chạy. Đặt thương mại công ty lưu trữ có bộ tải ionCube cài đặt đã.

Chi tiết
Tắt magic_quotes_gpc trên php selector CloudLinux

Tắt magic_quotes_gpc trên php selector CloudLinux

31/10/2019 662

Hướng dẫn thêm magic_quotes_gpc trong php selector và tắt magic_quotes_gpc trên cloudlinux

Chi tiết