Hướng dẫn cài đặt và cấu hình csf (Config Server Firewall)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình csf (Config Server Firewall)

16/10/2019 14

CSF là viết tắt của cụm từ Config Server Firewall, là bộ ứng dụng tường lửa cho máy chủ Linux. CSF cũng dùng để phát hiện đăng nhập / xâm nhập cho các ứng dụng như SSH, SMTP, IMAP, Pop3, lệnh "su" và nhiều hơn nữa.

Chi tiết
Hướng dẫn sửa lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL

Hướng dẫn sửa lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL

15/10/2019 16

Lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL là do phiên bản MySQL của bạn chưa hỗ trợ utf8mb4

Chi tiết
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows

10/10/2019 51

Hướng dẫn nâng max_connections khi bị lỗi MySQL connection is blocked of many connection errors

Chi tiết
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

09/10/2019 84

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 to 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Chi tiết
Update license Directadmin

Update license Directadmin

09/10/2019 50

Hướng dẫn update license DirectAdmin trên SSH

Chi tiết
Mod_Security Error Response body too large

Mod_Security Error Response body too large

08/10/2019 48

Hướng dẫn khắc phục lỗi ModSecurity: Output filter: Response body too large khi chạy trên Plesk

Chi tiết
Enabling PUT and DELETE methods in apache / nginx

Enabling PUT and DELETE methods in apache / nginx

07/10/2019 35

CustomBuild 2.0 có khả năng thêm các phương thức bổ sung cho http_methods bằng cách ghi đè danh sách mặc định.

Chi tiết
internalQueryExecMaxBlockingSortBytes trên mongo db

internalQueryExecMaxBlockingSortBytes trên mongo db

01/10/2019 84

Hướng dẫn khắc phục lỗi Sort operation used more than the maximum bytes of RAM khi truy cập web dùng database mongodb

Chi tiết
Hướng dẫn xuất database MSSQL ra file script

Hướng dẫn xuất database MSSQL ra file script

29/09/2019 246

Bài viết hướng dẫn xuất database SQL Server ra thành file Script (.sql). Nếu SQL Server của bạn có version cao hơn SQL Server mà bạn muốn restore database vào thì giải phải xuất database của ra thành file script sau đó qua SQL Server có version thấp hơn đễ Run Query là giải pháp tốt nhất để restore database

Chi tiết
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

29/09/2019 91

Hướng dẫn fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk: Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Chi tiết
Quản lý mail queue trên Postfix Zimbra

Quản lý mail queue trên Postfix Zimbra

26/09/2019 95

Hướng dẫn xem số lượng email có trong hàng đợi, xóa mail queue trên postfix zimbra

Chi tiết
Xóa Message System trong Directadmin

Xóa Message System trong Directadmin

26/09/2019 76

Nếu số lượng Message System của bạn quá nhiều bạn không thể xóa trên Control DirectAdmin được, bạn có thể thao tác trong ssh

Chi tiết