Thao tác Lock và Unlock Zimbra Accounts trong Command Line

Thao tác Lock và Unlock Zimbra Accounts trong Command Line

03/10/2020 160

Một trong những tài khoản trong email zimbra gửi thư rác và quản trị viên zimbra cần khóa tài khoản các bạn có thể sử dụng các lệnh sau trong commad line

Chi tiết
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services

Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services

26/03/2020 1,006

Hướng dẫn fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services. By default members of the Administrators group have this right

Chi tiết
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

24/02/2020 627

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin, đối với các bạn sử dụng 2 đường truyền khi login vào DirectAdmin sẽ bị logout

Chi tiết
Xóa tất cả mail trong hàng đợi của mail exim

Xóa tất cả mail trong hàng đợi của mail exim

13/01/2020 532

Hướng dẫn xóa mail queue trên Exim do bị treo queue hoặc bị spam mail

Chi tiết
Hướng dẫn register VM qua node khác trên Virtuozzo

Hướng dẫn register VM qua node khác trên Virtuozzo

13/01/2020 752

Hướng dẫn registger VM qua node khác trên Virtuozzo, áp dụng cho các trường hợp migrate vps không được hoặc migrate bị mất VM trên Node

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra

Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra

07/01/2020 594

Hướng dẫn cài đăt ssl trên server zimbra sử dụng command line.

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7

11/12/2019 931

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình FTP Server sử dụng vsftpd trên centos7

Chi tiết
Fix rpmdb: Thread died in Berkeley DB library

Fix rpmdb: Thread died in Berkeley DB library

10/12/2019 831

Hướng dẫn fix lỗi Thread died in Berkeley DB library khi kích hoạt license CloudLinux

Chi tiết
Disable /config redirect to :2222

Disable /config redirect to :2222

26/11/2019 688

Hướng dẫn fix lỗi tự redirect sang DirectAdmin khi vào web có đường dẫn /config

Chi tiết
Unslave the slave server from command line Virtualizor

Unslave the slave server from command line Virtualizor

26/11/2019 694

Hướng dẫn Unslave trên Slave Server Virtualizor

Chi tiết
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error

asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error

26/11/2019 779

Hướng dẫn hiện thị error log trên aspnet core khi báo lỗi 500

Chi tiết
Batch script backup database mysql trên windows

Batch script backup database mysql trên windows

15/11/2019 987

Hướng dẫn tạo file batch backup mysql trên windows hỗ trợ cho việc đặt lịch backup database hàng ngày

Chi tiết