Set speed port on linux

Set speed port on linux

17/09/2019 503

Nếu các đường truyền của bạn được sử dụng 1000Mb/s nhưng port mạng chỉ nhận 100Mb/s các bạn chạy lệnh sau để up full port.

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin

Hướng dẫn cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin

13/09/2019 475

Varnish là một bộ tăng tốc HTTP được thiết kế cho các trang web có nội dụng lớn như API chiếm nhiều tài nguyên. Varnish tập trung chủ yếu vào HTTP

Chi tiết
Hướng dẫn thay đổi version php trong Cpanel

Hướng dẫn thay đổi version php trong Cpanel

07/09/2019 260

Hướng dẫn thay đổi version php trên hosting cpanel sử dụng cloud linux php selector

Chi tiết
Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel

Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel

07/09/2019 200

Bài viết hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel có kèm hình ảnh.

Chi tiết
Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux

Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux

06/09/2019 544

Lệnh đếm file và thư mục có trong thư mục hiện hành trên linux, hiệu quả trong việc check inodes file của folder nào chiếm dụng nhiều.

Chi tiết
Cấu hình PHP Processor cho Nginx

Cấu hình PHP Processor cho Nginx

05/09/2019 394

Hướng dẫn cấu hình PHP Processor cho Nginx để chạy web php

Chi tiết
Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted

Khắc phục lỗi vzquota : (error) quota file is corrupted

04/09/2019 268

Nếu các bạn bị lỗi khi start vps: (error) quota file is corrupted các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để khắc phục lỗi

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu

Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu

04/09/2019 313

Hướng dẫn cài đặt php mysqli trên ubuntu trong 2 bước.

Chi tiết
Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin

Hướng dẫn nâng cấp CustomBuild 2.0 trên DirectAdmin

04/09/2019 242

Hướng dẫn nâng cấp custombuild 2.0 với các giá trị mặc định trong option.conf trên DirectAdmin

Chi tiết
Hướng dẫn enable Exif trên directadmin

Hướng dẫn enable Exif trên directadmin

04/09/2019 445

Bài viết  hướng dẫn enable Exif trên directadmin, bình cách chỉnh sửa cấu hình file configure.php

Chi tiết
Disable / Enable ping trên linux centos

Disable / Enable ping trên linux centos

03/09/2019 268

Hướng dẫn thao tác lệnh trên Centos Disable / Enable ping (icmp) đơn giản và hiệu quả

Chi tiết
Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync

Cách chuyển mail từ server này sang server khác với lệnh imapsync

03/09/2019 612

Chỉ cần một máy linux các bạn có thuyển chuyển tất cả các email từ một server này sang server. Bạn sẽ tạo ra một csv với thông tin của mọi người và chỉ cần chạy một lệnh để chuyển qua tất cả.

Chi tiết