Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"

Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"

26/10/2019 591

Nếu sử dụng lệnh yum để cài đặt xuất hiện lỗi "Another app is currently holding the yum lock". Các bạn xử lý lỗi trên theo các sau

Chi tiết
Get server_id in MYSQL

Get server_id in MYSQL

24/10/2019 514

Hướng dẫn truy vấn server_id của mysql để biết được mình đang kết nối đến server mysql nào nếu có chạy haproxy

Chi tiết
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18

Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18

18/10/2019 1,718

Bắt đầu với phiên bản 17.10, Netplan là công cụ quản lý mạng mặc định trên Ubuntu, thay thế tệp cấu hình /etc/network/interfaces trước đây được sử dụng để định cấu hình mạng trên Ubuntu.

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình csf (Config Server Firewall)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình csf (Config Server Firewall)

16/10/2019 647

CSF là viết tắt của cụm từ Config Server Firewall, là bộ ứng dụng tường lửa cho máy chủ Linux. CSF cũng dùng để phát hiện đăng nhập / xâm nhập cho các ứng dụng như SSH, SMTP, IMAP, Pop3, lệnh "su" và nhiều hơn nữa.

Chi tiết
Kiểm tra PTR record trên Centos

Kiểm tra PTR record trên Centos

11/10/2019 642

Hướng dẫn lấy giá trị PTR record trên Centos sử dụng lệnh dig

Chi tiết
grep empty line và grep -v empty line trên linux

grep empty line và grep -v empty line trên linux

10/10/2019 547

Hướng dẫn lấy empty line hoặc loại bỏ empty line trên linux

Chi tiết
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

09/10/2019 938

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 to 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Chi tiết
Update license Directadmin

Update license Directadmin

09/10/2019 564

Hướng dẫn update license DirectAdmin trên SSH

Chi tiết
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác

rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác

08/10/2019 640

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu với lệnh rsync trên linux

Chi tiết
Lỗi: MySQL server has gone away

Lỗi: MySQL server has gone away

07/10/2019 714

Nếu các bạn có 1 file dữ liệu lớn nhưng import vào cứ bị báo lỗi MySQL server has gone away, không thể nào import được. Các bạn có thể làm theo các bước sau để khác phục tình trạng trên

Chi tiết
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

29/09/2019 1,102

Hướng dẫn fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk: Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Chi tiết
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux

Hướng dẫn set max performance cpu trên linux

26/09/2019 693

Hướng dẫn lệnh set thông số cpupower để nhận đủ xung nhịp MHz cho cpu của bạn

Chi tiết