Kiểm tra PTR record trên Centos

Kiểm tra PTR record trên Centos

11/10/2019 441

Hướng dẫn lấy giá trị PTR record trên Centos sử dụng lệnh dig

Chi tiết
grep empty line và grep -v empty line trên linux

grep empty line và grep -v empty line trên linux

10/10/2019 339

Hướng dẫn lấy empty line hoặc loại bỏ empty line trên linux

Chi tiết
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

09/10/2019 564

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 to 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Chi tiết
Update license Directadmin

Update license Directadmin

09/10/2019 385

Hướng dẫn update license DirectAdmin trên SSH

Chi tiết
rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác

rsync đồng bộ hóa các tập tin và thư mục từ 1 vị trí này đến vị trí khác

08/10/2019 420

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu với lệnh rsync trên linux

Chi tiết
Lỗi: MySQL server has gone away

Lỗi: MySQL server has gone away

07/10/2019 471

Nếu các bạn có 1 file dữ liệu lớn nhưng import vào cứ bị báo lỗi MySQL server has gone away, không thể nào import được. Các bạn có thể làm theo các bước sau để khác phục tình trạng trên

Chi tiết
Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

29/09/2019 718

Hướng dẫn fix lỗi không thể export hay inport database trên plesk: Unable to import/export database through Plesk: Internal error: [Account :: getPassword] can not decrypt password to be plain

Chi tiết
Hướng dẫn set max performance cpu trên linux

Hướng dẫn set max performance cpu trên linux

26/09/2019 461

Hướng dẫn lệnh set thông số cpupower để nhận đủ xung nhịp MHz cho cpu của bạn

Chi tiết
Xóa Message System trong Directadmin

Xóa Message System trong Directadmin

26/09/2019 612

Nếu số lượng Message System của bạn quá nhiều bạn không thể xóa trên Control DirectAdmin được, bạn có thể thao tác trong ssh

Chi tiết
Set default php version trong shell linux

Set default php version trong shell linux

23/09/2019 397

Nếu server của bạn đang có nhiều version php để chạy hosting, nhưng trong ssh khi chạy shell lại ra version php không đúng như ý bạn, bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn các thay đổi default php khi chạy shell

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos

Hướng dẫn cài đặt Composer trên Centos

20/09/2019 622

Composer là một công cụ để quản lý phụ thuộc trong PHP. Nó cho phép bạn khai báo các thư viện phụ thuộc dự án của bạn cần và nó sẽ cài đặt chúng trong project của bạn cho bạn.

Chi tiết
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin

20/09/2019 475

Bài viết hướng dẫn các bạn cài đặt PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên DirectAdmin thông qua folder custombuild

Chi tiết