Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk

Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk

17/04/2020 695

proftpd[11783]: Fatal: ScoreboardFile: : unable to use '/var/run/proftpd/scoreboard': No such file or directory on line 45 of '/etc/proftpd.conf' xinetd[2312]: EXIT: ftp status=1 pid=11783 duration=0(sec)

Chi tiết
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin

Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin

07/04/2020 757

Hướng dẫn khách phục lỗi khi cài đặt ssl free (let's enscrypt) trên DirectAdmin

Chi tiết
Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum

Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum

27/03/2020 553

Hướng dẫn fix lỗi khi chạy lệnh yum. There was a problem importing one of the Python modules required to run yum.

Chi tiết
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0

26/03/2020 566

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0. Cần backup full trước khi nâng cấp để đảm bảo an toàn dữ liệu set mysql_backup=yes

Chi tiết
Enable MySQL Log Slow Queries

Enable MySQL Log Slow Queries

25/03/2020 552

Hướng dẫn enable MySQL Log Slow Queries, được sử dụng để tìm các truy vấn mất nhiều thời gian thực thi

Chi tiết
Content Encoding Error php trên DirectAdmin

Content Encoding Error php trên DirectAdmin

19/03/2020 451

Hướng dẫn fix lỗi Content Encoding Error trên web php DirectAdmin

Chi tiết
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

24/02/2020 628

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin, đối với các bạn sử dụng 2 đường truyền khi login vào DirectAdmin sẽ bị logout

Chi tiết
Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos

Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos

13/02/2020 823

Hướng dẫn đo hiệu suất đường truyền mạng trên centos sử dụng lệnh iperf

Chi tiết
Xóa tất cả mail trong hàng đợi của mail exim

Xóa tất cả mail trong hàng đợi của mail exim

13/01/2020 535

Hướng dẫn xóa mail queue trên Exim do bị treo queue hoặc bị spam mail

Chi tiết
Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux

Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux

13/01/2020 588

Hướng dẫn sử dụng lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux, có thể tùy biến trong các trường hợp cần chmod folder và file hàng loạt.

Chi tiết
Hướng dẫn register VM qua node khác trên Virtuozzo

Hướng dẫn register VM qua node khác trên Virtuozzo

13/01/2020 758

Hướng dẫn registger VM qua node khác trên Virtuozzo, áp dụng cho các trường hợp migrate vps không được hoặc migrate bị mất VM trên Node

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra

Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra

07/01/2020 597

Hướng dẫn cài đăt ssl trên server zimbra sử dụng command line.

Chi tiết