Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

06/11/2019 206

ionCube loader là phần mở rộng PHP giải mã tập tin PHP mã hóa tại thời gian chạy. Đặt thương mại công ty lưu trữ có bộ tải ionCube cài đặt đã.

Chi tiết
Tắt magic_quotes_gpc trên php selector CloudLinux

Tắt magic_quotes_gpc trên php selector CloudLinux

31/10/2019 306

Hướng dẫn thêm magic_quotes_gpc trong php selector và tắt magic_quotes_gpc trên cloudlinux

Chi tiết
Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

29/10/2019 152

Hướng dẫn fix lỗi Apache keeps going down on a Plesk server: server reached MaxRequestWorkers setting

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt Plugin Let's Encrypt trên cPanel

Hướng dẫn cài đặt Plugin Let's Encrypt trên cPanel

29/10/2019 154

Hướng dẫn cài đặt plugin Let's Encrypt tạo SSL miễn phí trên cPanel

Chi tiết
List user hosting hoặc domain trên cpanel trong ssh

List user hosting hoặc domain trên cpanel trong ssh

29/10/2019 168

Hướng dẫn sử dung lệnh để list user hoặc domain có trên hosting cpanel

Chi tiết
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"

Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"

26/10/2019 172

Nếu sử dụng lệnh yum để cài đặt xuất hiện lỗi "Another app is currently holding the yum lock". Các bạn xử lý lỗi trên theo các sau

Chi tiết
Get server_id in MYSQL

Get server_id in MYSQL

24/10/2019 139

Hướng dẫn truy vấn server_id của mysql để biết được mình đang kết nối đến server mysql nào nếu có chạy haproxy

Chi tiết
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18

Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18

18/10/2019 390

Bắt đầu với phiên bản 17.10, Netplan là công cụ quản lý mạng mặc định trên Ubuntu, thay thế tệp cấu hình /etc/network/interfaces trước đây được sử dụng để định cấu hình mạng trên Ubuntu.

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình csf (Config Server Firewall)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình csf (Config Server Firewall)

16/10/2019 213

CSF là viết tắt của cụm từ Config Server Firewall, là bộ ứng dụng tường lửa cho máy chủ Linux. CSF cũng dùng để phát hiện đăng nhập / xâm nhập cho các ứng dụng như SSH, SMTP, IMAP, Pop3, lệnh "su" và nhiều hơn nữa.

Chi tiết
Kiểm tra PTR record trên Centos

Kiểm tra PTR record trên Centos

11/10/2019 241

Hướng dẫn lấy giá trị PTR record trên Centos sử dụng lệnh dig

Chi tiết
grep empty line và grep -v empty line trên linux

grep empty line và grep -v empty line trên linux

10/10/2019 177

Hướng dẫn lấy empty line hoặc loại bỏ empty line trên linux

Chi tiết
Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 lên 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

09/10/2019 246

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 5.5 lên 5.6/5.7 hoặc MariaDB 5.5 to 10.0/10.1/10.2 trên Plesk Centos 7

Chi tiết