Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device

Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device

08/06/2020 481

Lỗi khi start apache No space left on device: AH02478: failed to create proxy mutex AH00016: Configuration Failed, có thể  máy chủ của bạn đã hết semaphores.

Chi tiết
Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7

Hướng dẫn cài đặt memcache trên centos 7

04/06/2020 704

Memcached là một chương trình lưu trữ đối tượng bộ nhớ phân tán mã nguồn mở cho phép cải thiện và tăng tốc hiệu suất của các ứng dụng web bằng cách lưu trữ dữ liệu và các đối tượng trong Bộ nhớ.

Chi tiết
Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos

Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos

04/06/2020 467

Hướng dẫn tạo image limit quota folder trong centos, dành cho các bạn cần quản lý dung lượng vào các mục đích khác nhau

Chi tiết
Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux

Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux

30/05/2020 657

Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux hoa và thường và số, cố thể sử dụng trong việc tạo password ngẫu nhiên

Chi tiết
Yum crashed with Keyboard Interrupt error

Yum crashed with Keyboard Interrupt error

09/05/2020 710

[root@localhost yum-3.4.3]# yum
  File "/usr/bin/yum", line 30
   except KeyboardInterrupt, e:
                           ^
SyntaxError: invalid syntax

Chi tiết
Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted

Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted

06/05/2020 452

Hướng dẫn fix lỗi Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted

Chi tiết
Hướng dẫn fix lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES

Hướng dẫn fix lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES

04/05/2020 492

Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES is enabled in your mysql server, please contact your host provider to disable it.

Chi tiết
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk

04/05/2020 425

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk Linux sử dụng admin password MySQL

Chi tiết
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk

Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk

17/04/2020 451

proftpd[11783]: Fatal: ScoreboardFile: : unable to use '/var/run/proftpd/scoreboard': No such file or directory on line 45 of '/etc/proftpd.conf' xinetd[2312]: EXIT: ftp status=1 pid=11783 duration=0(sec)

Chi tiết
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin

Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin

07/04/2020 456

Hướng dẫn khách phục lỗi khi cài đặt ssl free (let's enscrypt) trên DirectAdmin

Chi tiết
Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum

Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum

27/03/2020 357

Hướng dẫn fix lỗi khi chạy lệnh yum. There was a problem importing one of the Python modules required to run yum.

Chi tiết
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0

26/03/2020 395

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0. Cần backup full trước khi nâng cấp để đảm bảo an toàn dữ liệu set mysql_backup=yes

Chi tiết