Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux

Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux

30/05/2020 56

Hướng dẫn tạo chuỗi ký tự chữ và số ngẫu nhiên trên linux hoa và thường và số, cố thể sử dụng trong việc tạo password ngẫu nhiên

Chi tiết
Yum crashed with Keyboard Interrupt error

Yum crashed with Keyboard Interrupt error

09/05/2020 193

[root@localhost yum-3.4.3]# yum
  File "/usr/bin/yum", line 30
   except KeyboardInterrupt, e:
                           ^
SyntaxError: invalid syntax

Chi tiết
Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted

Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted

06/05/2020 174

Hướng dẫn fix lỗi Column count of mysql.user is wrong. Expected 42, found 44. The table is probably corrupted

Chi tiết
Hướng dẫn fix lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES

Hướng dẫn fix lỗi Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES

04/05/2020 198

Warning: The sql-mode STRICT_TRANS_TABLES is enabled in your mysql server, please contact your host provider to disable it.

Chi tiết
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk

04/05/2020 155

Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk Linux sử dụng admin password MySQL

Chi tiết
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk

Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk

17/04/2020 163

proftpd[11783]: Fatal: ScoreboardFile: : unable to use '/var/run/proftpd/scoreboard': No such file or directory on line 45 of '/etc/proftpd.conf' xinetd[2312]: EXIT: ftp status=1 pid=11783 duration=0(sec)

Chi tiết
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin

Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin

07/04/2020 238

Hướng dẫn khách phục lỗi khi cài đặt ssl free (let's enscrypt) trên DirectAdmin

Chi tiết
Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum

Fix lỗi yum: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum

27/03/2020 218

Hướng dẫn fix lỗi khi chạy lệnh yum. There was a problem importing one of the Python modules required to run yum.

Chi tiết
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0

26/03/2020 232

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0. Cần backup full trước khi nâng cấp để đảm bảo an toàn dữ liệu set mysql_backup=yes

Chi tiết
Enable MySQL Log Slow Queries

Enable MySQL Log Slow Queries

25/03/2020 247

Hướng dẫn enable MySQL Log Slow Queries, được sử dụng để tìm các truy vấn mất nhiều thời gian thực thi

Chi tiết
Content Encoding Error php trên DirectAdmin

Content Encoding Error php trên DirectAdmin

19/03/2020 196

Hướng dẫn fix lỗi Content Encoding Error trên web php DirectAdmin

Chi tiết
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

24/02/2020 287

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin, đối với các bạn sử dụng 2 đường truyền khi login vào DirectAdmin sẽ bị logout

Chi tiết