Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk

23/09/2019 572

Sau khi login vào hosting các bạn vào mục Email

Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk

Ở phần Create Email Address các bạn ghi email và password Email sau đó chọn OK để lưu lại nhé.

Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk

Giao diện sau khi tạo email xong

Hướng dẫn tạo email trên hosting plesk

Chúc các bạn thành công.