Hướng dẫn sửa lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL

15/10/2019 584

Lỗi Unknown collation: "utf8mb4_unicode_520_ci" khi import database trong MySQL là do phiên bản MySQL của bạn chưa hỗ trợ utf8mb4

Các bạn export data ra bình thường ở dạng mặc định sau đó bạn mở file data vừa tải về bằng Notepad hoặc Notepad++

Nếu lúc import vào phpmyadmin nó báo lỗi là utf8mb4_unicode_520_ci thì bạn ấn Ctrl + H và chọn thay thế dòng utf8mb4_unicode_520_ci thành dòng utf8mb4_unicode_ci sau đó lưu lại và import file data đó vào phpmyadmin trên hosting . Nếu hết rồi thì ok.

Còn vẫn lỗi thì bạn sửa tiếp như sau.

Bạn lại ấn Ctrl + H và thay thế dòng utf8mb4 thành utf8 rồi lưu lại và import database lại lần nữa nhé.

Về lâu dài và ổn định các bạn nên nâng cấp phiên bản MySQL lên 5.7 sẽ hỗ trợ nhiều định dạng hơn.

Chúc các bạn thành công.