Hướng dẫn fix lỗi no module named yum

02/10/2020 258

Hướng dẫn fix lỗi khi sử dụng lệnh yum trên centos, yum update bị lỗi no module named yum

Giải pháp 1

  • ln -s /etc/yum.conf /etc/yum/yum.conf

Giải pháp 2

Remove phiên bản python mới cài đặt

  • rm /usr/bin/python hoặc unlink /usr/bin/python

Link python đúng version (x.y)

  • ll /usr/bin/python*
  • ln -s /usr/bin/pythonx.y /usr/bin/python

Chúc các bạn thành công.