Tin tức

Ngôi làng có 100 người sống trong hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài
Ngôi làng có 100 người sống trong hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài
14-08-2016 33,567
Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng trên tàu Apollo 10
Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng trên tàu Apollo 10
22-02-2016 37,064
Syria thành đấu trường thử nghiệm vũ khí không chiến Nga
Syria thành đấu trường thử nghiệm vũ khí không chiến Nga
02-12-2015 37,525
Trung Quốc săn người ngoài hành tinh bằng kính viễn vọng khổng lồ
Trung Quốc săn người ngoài hành tinh bằng kính viễn vọng khổng lồ
01-12-2015 37,678
Người dựng hầm, uống rượu sống cô độc giữa 'Bắc Cực Trung Quốc'
Người dựng hầm, uống rượu sống cô độc giữa 'Bắc Cực Trung Quốc'
30-11-2015 37,711
Công nghệ 'hồi sinh người chết' sẽ thành hiện thực trong 30 năm
Công nghệ 'hồi sinh người chết' sẽ thành hiện thực trong 30 năm
29-11-2015 38,114

Hướng dẫn cấu hình DKIM cho Directadmin

08-08-2016 4,107

Mặc định khi cài đặt, Directadmin chưa hỗ trợ việc khởi tạo DKIM cho Email. Hướng dẫn sau sẽ giúp bật tính năng DKIM trong Email và cách cấu hình DNS cho bản ghi.

Bước 1: Bật tính năng hỗ trợ DKIM trong Directadmin.

            Mở file: /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf chèn vào cuối file dòng: dkim=1

Khởi động lại dịch vụ Directadmin để cập nhật cài đặt mới.

Bước 2: Kích hoạt bản ghi DKIM cho các domain.

Ngay sau bước trên, các domain mới khi add thêm vào hệ thống sẽ được khởi tạo DKIM, nếu trên hệ thống đã có các domain và muốn bật thì có thể sử dụng các lệnh sau:

-       Khởi tạo cho 1 domain: /usr/local/directadmin/scripts/dkim_create.sh domain_cần_tạo

-       Khởi tạo cho toàn bộ domain đã có:

echo "action=rewrite&value=dkim" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Bước 3: Cấu hình Exim để hỗ trợ việc nạp các bản ghi DKIM private và header của Email.

Mở file /etc/exim.conf tìm đến đoạn:

remote_smtp:

  driver = smtp

Sửa thành:

remote_smtp:

  driver = smtp

  dkim_domain = $sender_address_domain

  dkim_selector = x

  dkim_private_key = ${if exists{/etc/virtual/$sender_address_domain/dkim.private.key}{/etc/virtual/$sender_address_domain/dkim.private.key}{0}}

  dkim_canon = relaxed

  dkim_strict = 0

Khởi động lại Exim để cập nhật cài đặt mới.

Bước 5: Cấu hình bản ghi DKIM public trên DNS server.

Tại các bước trên mới hoàn thành việc khởi tạo bản ghi DKIM private và add vào header của Email, để hoàn tất việc xác thực, trên DNS của domain cần có thêm bản ghi DKIM public để hoàn tất việc xác thực.

Nếu domain được trỏ về máy chủ bằng nameserver thì mặc nhiên bản ghi này đã được khởi tạo và bước này không cần phải làm gì. Còn nếu như domain đang được DNS tại một nơi khác thì cần phải khởi tạo thêm bản ghi như sau:

-       Đăng nhập vào Directadmin vào phần DNS Management, tìm đến domain đang cần cấu hình DKIM.

-       Tìm tới bản ghi có tên: x._domainkey, copy toàn bộ nội dung của bản ghi này. Bản ghi sẽ có dạng v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqh…… (chú ý bỏ 2 dấu “”).

-       Vào phần quản lý DNS của domain khởi tạo bản ghi loại TXT có cấu trúc:

x._domainkey      TXT         v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqh……(chú ý paste đủ bản ghi từ phần DNS Management trong Directadmin).

Tới đây việc cấu hình bản ghi DKIM cho DNS đã xong.