Hướng dẫn cài đặt OpCache trên DirectAdmin

20/09/2019 75

OpCache là một module của php script bộ nhớ đệm, Có thể làm tăng hiệu suất php

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set opcache yes
./build opcache