Tin tức

Ngôi làng có 100 người sống trong hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài
Ngôi làng có 100 người sống trong hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài
14-08-2016 33,407
Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng trên tàu Apollo 10
Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng trên tàu Apollo 10
22-02-2016 36,915
Syria thành đấu trường thử nghiệm vũ khí không chiến Nga
Syria thành đấu trường thử nghiệm vũ khí không chiến Nga
02-12-2015 37,416
Trung Quốc săn người ngoài hành tinh bằng kính viễn vọng khổng lồ
Trung Quốc săn người ngoài hành tinh bằng kính viễn vọng khổng lồ
01-12-2015 37,544
Người dựng hầm, uống rượu sống cô độc giữa 'Bắc Cực Trung Quốc'
Người dựng hầm, uống rượu sống cô độc giữa 'Bắc Cực Trung Quốc'
30-11-2015 37,586
Công nghệ 'hồi sinh người chết' sẽ thành hiện thực trong 30 năm
Công nghệ 'hồi sinh người chết' sẽ thành hiện thực trong 30 năm
29-11-2015 37,980

Hướng dẫn cách cho phép remote database trong mysql trên linux

10-06-2016 4,446

1. Trước tiên các bạn edit file  /etc/mysql/my.cnf

  • #vi /etc/mysql/my.cnf
  • Comment các dòng sau:
#bind-address           = 127.0.0.1
#skip-networking

2. Khởi động lại mysql

  • #/etc/init.d/mysql restart

 3. Đăng nhập vào mysql và chạy lệnh sau để cho phép user kết nối từ xa

  •  Đăng nhập vào mysql

#mysql -u root -p

  • Chạy lệnh cho phép kết nối database từ xa
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'USERNAME'@'%' IDENTIFIED BY 'PASSWORD' WITH GRANT OPTION;