Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin

Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin

05/09/2020 297

Composer là một Dependency Management trong PHP, công cụ quản lý các thư viện mà project Php đã tích hợp trong custombuild của DirectAdmin

Chi tiết
Enable http2 trên DirectAdmin

Enable http2 trên DirectAdmin

26/08/2020 325

HTTP/2 là phiên bản chính thức tiếp theo của giao thức HTTP, nhằm cải thiện tốc độ tải web. Nó được bắt nguồn từ giao thức SPDY thử nghiệm trước đó, do Google phát triển ban đầu.

Chi tiết
Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device

Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache No space left on device

08/06/2020 801

Lỗi khi start apache No space left on device: AH02478: failed to create proxy mutex AH00016: Configuration Failed, có thể  máy chủ của bạn đã hết semaphores.

Chi tiết
Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length

Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length

03/05/2020 617

Hướng dẫn tăng độ dài user name cho phép được tạo trong DirectAdmin [max_username_length]

Chi tiết
Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin

Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin

14/04/2020 652

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 8.0 trên DirectAdmin

Chi tiết
xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

14/04/2020 480

Hướng dẫn fix lỗi xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented khi tạo hosting trên DirectAdmin

Chi tiết
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin

Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin

07/04/2020 755

Hướng dẫn khách phục lỗi khi cài đặt ssl free (let's enscrypt) trên DirectAdmin

Chi tiết
Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin

Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin

06/04/2020 452

Hướng dẫn build FastCGI trên Custombuild

Chi tiết
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0

26/03/2020 565

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0. Cần backup full trước khi nâng cấp để đảm bảo an toàn dữ liệu set mysql_backup=yes

Chi tiết
Content Encoding Error php trên DirectAdmin

Content Encoding Error php trên DirectAdmin

19/03/2020 449

Hướng dẫn fix lỗi Content Encoding Error trên web php DirectAdmin

Chi tiết
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

24/02/2020 627

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin, đối với các bạn sử dụng 2 đường truyền khi login vào DirectAdmin sẽ bị logout

Chi tiết
Disable /config redirect to :2222

Disable /config redirect to :2222

26/11/2019 688

Hướng dẫn fix lỗi tự redirect sang DirectAdmin khi vào web có đường dẫn /config

Chi tiết