Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length

Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length

03/05/2020 153

Hướng dẫn tăng độ dài user name cho phép được tạo trong DirectAdmin [max_username_length]

Chi tiết
Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin

Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin

14/04/2020 195

Hướng dẫn nâng cấp MySQL 8.0 trên DirectAdmin

Chi tiết
xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented

14/04/2020 177

Hướng dẫn fix lỗi xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented khi tạo hosting trên DirectAdmin

Chi tiết
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin

Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin

07/04/2020 238

Hướng dẫn khách phục lỗi khi cài đặt ssl free (let's enscrypt) trên DirectAdmin

Chi tiết
Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin

Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin

06/04/2020 176

Hướng dẫn build FastCGI trên Custombuild

Chi tiết
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0

26/03/2020 232

Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0. Cần backup full trước khi nâng cấp để đảm bảo an toàn dữ liệu set mysql_backup=yes

Chi tiết
Content Encoding Error php trên DirectAdmin

Content Encoding Error php trên DirectAdmin

19/03/2020 196

Hướng dẫn fix lỗi Content Encoding Error trên web php DirectAdmin

Chi tiết
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin

24/02/2020 286

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin, đối với các bạn sử dụng 2 đường truyền khi login vào DirectAdmin sẽ bị logout

Chi tiết
Disable /config redirect to :2222

Disable /config redirect to :2222

26/11/2019 401

Hướng dẫn fix lỗi tự redirect sang DirectAdmin khi vào web có đường dẫn /config

Chi tiết
Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

07/11/2019 421

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi start httpd: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Chi tiết
Disable IP Check Login trên DirectAdmin

Disable IP Check Login trên DirectAdmin

07/11/2019 404

Hướng dẫn thao tác bỏ tính năng check ip khi login vào DirectAdmin

Chi tiết
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin

06/11/2019 342

ionCube loader là phần mở rộng PHP giải mã tập tin PHP mã hóa tại thời gian chạy. Đặt thương mại công ty lưu trữ có bộ tải ionCube cài đặt đã.

Chi tiết