Tin tức

Ngôi làng có 100 người sống trong hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài
Ngôi làng có 100 người sống trong hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài
14-08-2016 33,567
Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng trên tàu Apollo 10
Phi hành gia Mỹ xác nhận nghe thấy âm nhạc bí ẩn trên Mặt trăng trên tàu Apollo 10
22-02-2016 37,064
Syria thành đấu trường thử nghiệm vũ khí không chiến Nga
Syria thành đấu trường thử nghiệm vũ khí không chiến Nga
02-12-2015 37,525
Trung Quốc săn người ngoài hành tinh bằng kính viễn vọng khổng lồ
Trung Quốc săn người ngoài hành tinh bằng kính viễn vọng khổng lồ
01-12-2015 37,678
Người dựng hầm, uống rượu sống cô độc giữa 'Bắc Cực Trung Quốc'
Người dựng hầm, uống rượu sống cô độc giữa 'Bắc Cực Trung Quốc'
30-11-2015 37,711
Công nghệ 'hồi sinh người chết' sẽ thành hiện thực trong 30 năm
Công nghệ 'hồi sinh người chết' sẽ thành hiện thực trong 30 năm
29-11-2015 38,114

Cách tạo link webmail với định dạng webmail.domain.com trong DirectAdmin

23-11-2015 1,120

Bạn cần phải thiết lập VirtualHost cho apache, bằng cách thêm một VirtualHost thứ 2 bên cạnh những domain chính.

#cd /usr/local/directadmin/data/templates
#cp virtual_host2.conf custom/
#cd custom/

Bạn edit file virtual_host2.conf vừa copy và thêm ở cuối dòng (dòng màu xanh là dòng mình thêm vào)

 #vi virtual_host2.conf 

|?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html|
|?OPEN_BASEDIR_PATH=`HOME`/:/tmp:/usr/local/lib/php/|
<VirtualHost |IP|:|PORT_80| |MULTI_IP|>
|CUSTOM|
|?CGI=ScriptAlias /cgi-bin/ `DOCROOT`/cgi-bin/|
 ServerName www.|DOMAIN|
 ServerAlias www.|DOMAIN| |DOMAIN| |SERVER_ALIASES|
 ServerAdmin |ADMIN|
 DocumentRoot |DOCROOT|
 |CGI|

...
...

</VirtualHost>
<VirtualHost |IP|:|PORT_80| |MULTI_IP|>
 ServerName webmail.|DOMAIN|
 ServerAdmin |ADMIN|
 DocumentRoot /var/www/html/roundcube
 CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
 CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
 ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log
</VirtualHost> 

Save và chạy các lệnh sau để ghi lại file httpd.conf

#echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
#/usr/local/directadmin/dataskq d

Bạn cũng phải cấu hình dns

#cd /usr/local/directadmin/data/templates
#cp dns_a.conf custom
#cd custom
#echo "webmail=|IP|" >> dns_a.conf

Xong đã hoàn tất bạn chỉ cần trỏ webmail A record đến ip server là được

Chúc bạn thành công